Име:
Парола:
Цени и срок на доставка

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. Термокс ЕООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

Термокс ЕООД си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя цената, срока, както и начина на доставка.